Zasady działania minitraktora na podstawie prawnej

Duża filia lub gospodarstwo wymaga użycia mechanizacji, która obejmuje mini ciągnik z dodatkowymi akcesoriami. Ustawodawstwo w Rosji określa wymagania dotyczące działania takiego sprzętu. Właściciel takiego specjalnego transportu musi posiadać odpowiednie dokumenty rejestracyjne i autoryzacyjne.

Dokumenty dotyczące działania wyposażenia fabrycznego

Do mechanizacji pracy w gospodarstwie pomocniczym lub gospodarstwie rolnym nie wystarczy kontrola mini-ciągnika. Przestrzegaj przepisów, które wymagają rejestracji nowego sprzętu u odpowiednich organów. Istnieją dwie opcje rejestracji.

 1. Kiedy zakupiony mini traktor będzie używany wyłącznie na polach uprawnych bez odejść poza swoje granice, w tym poruszanie się po drogach publicznych.
 2. Kiedy minitraktor jest planowany do wykorzystania w odprawie drogowej i innych pracach związanych zaangażowanie pojazdu w ruch drogowy.

 Mini traktor
W obu przypadkach wymagana jest rejestracja mini ciągnika w Gostekhnadzor. Cały arsenał samobieżnego, specjalnego sprzętu fabrycznego, zgodnie z rosyjskimi aktami prawnymi, jest zarejestrowany. Właściciel otrzymuje dokument przedstawiający paszport techniczny i tablicę rejestracyjną. Prawidłowo zarejestrowany mini traktor podlega opodatkowaniu.

 Minitraktor paszportowy

Innym ważnym warunkiem działania środków mechanizacji jest regularna kontrola. Impreza odbywa się w miejscu rejestracji właściciela specjalnego sprzętu w upoważnionych organach Państwowej Inspekcji Technicznej. Zgodnie z wynikami wydawany jest odpowiedni dokument autoryzacyjny.

Wymienione dokumenty są wystarczające do obsługi mini traktora w ramach prac rolniczych na działce lub działce ogrodowej, pod warunkiem że

nie będzie drogi publicznej. W przeciwnym razie sprawa będzie potrzebna dodatkowe dokumenty.

 1. Prawa do sterowania minitraktorem.
   Prawa

 2. Polityka MTPLjeżeli maksymalna prędkość ruchu urządzenia technicznego przekracza 20 km / h. Na przykład maksymalna prędkość modelu Uralets 35 km / h. Podczas jazdy po autostradach kierowca, oprócz praw kierowcy ciągnika i potwierdzenia kontroli pojazdu, musi posiadać polisę ubezpieczeniową OC na pojazd.
   OSAGO

Tak więc, aby zapisać w Gostekhnadzor, wymagany jest zakupiony mini-ciągnik.

Jakie prawa są wymagane do sterowania miniciągnikiem

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy prawa do minitraktora są konieczne. Wszystko zależy od warunków jego działania. W każdym razie, kierując minikotrakerem na drodze do ogólnego użytku, kierowca musi mieć przy sobie prawo do kierowania odpowiednią kategorią. Jeśli właściciel minikotraktu, prowadząc go, staje się uczestnikiem ruchu drogowego, jest on zobowiązany znać i wykonywać przepisy ruchu drogowego. Ten dokument regulacyjny określa prawa określonej kategorii, w zależności od mocy silnika.

 1. Do sterowania gąsienicowymi lub kołowymi modelami wykonawczymi o mocy silnika do 18,9 KM (25,7 kW) na drogach publicznych niezbędne prawa kategorii B.
 2. Dopuszcza się jazdę w podobnej sytuacji mini traktorem kołowym o mocy silnika od 18,9 do 149,9 KM. (25,7-110,3 kW), jeśli są dostępne prawa z kategorii C.

Aby sterować sprzętem specjalnym z wyższym zwrotem silnika, wymagane są odpowiednie prawa kategorii D lub E.

 Prawo jazdy

Warunki rejestracji domowych miniciągników

Samobieżny sprzęt rzemieślniczy musi być również zarejestrowany w Państwowym Urzędzie Nadzoru Technicznego. W celu przeprowadzenia procedury dorosły właściciel powinien skontaktować się z odpowiednim organem pakiet dokumentów

 • wniosek o rejestrację przekształconego i zmontowanego niezależnie minitraktora;
 • paszport z rejestracją według miejsca zamieszkania (znak rejestracji stałej lub czasowej);
 • oryginały i / lub kopie pokwitowań sprzedaży za zakupione części i jednostki techniczne używane w montażu / przeróbce mittractora.

Na podstawie tych dokumentów specjaliści serwisowi ustalą datę badania i kontroli technicznej pojazdu samobieżnego: w zakresie, w jakim jest on zgodny ze stanowymi normami technicznymi i środowiskowymi. Sporządzany jest akt zgodności, który z kolei stanowi podstawę do rejestracji / odmowy wykonania ciągnika wykonanego samodzielnie. Jeśli podczas badania zostanie potwierdzona pełna zgodność z normami i przydatność samojezdnego minitraktora do działania, wówczas następuje rejestracja, a właścicielowi wydaje się paszport techniczny i numer pojazdu. Na zarejestrowanej domowej jednostce właściciel może zdawać egzaminy na policji drogowej, dobrze odpowiednia kategoria.

Komentarze: 0
Kontynuując temat:

Kamera wideo

Kino domowe

Centrum muzyczne