Wybór oleju i benzyny do kosiarki

Kosiarka jest użyteczną techniką koszenia trawy, gdy potrzebujesz stałej opieki na trawnikach, działkach parkowych. Z jego pomocą możesz znacznie lepiej zadbać o osłonę trawy niż przy użyciu oplotu ręcznego. Najczęstsze jednostki benzynowe. Aby służyć przez długi czas bez naprawy, muszą zostać przeprowadzone regularna konserwacja. Jedną z obowiązkowych procedur okresowych jest wymiana oleju. W zależności od urządzenia silnika spalinowego należy użyć czystego paliwa lub wykonać specjalną mieszankę. Wybór odpowiedniego oleju i benzyny dla kosiarki ma ogromne znaczenie, ponieważ żywotność silnika zależy bezpośrednio od jakości paliwa i smarów.

Funkcja oleju w silniku kosiarki

W kosiarkach benzynowych należy zainstalować silniki spalinowe dwusuwowe i czterosuwowe. Ruch noży zapewnia energia przekazywana im z silnika. Powstaje w wyniku ekspansji gazów powstających w wyniku eksplozji benzyny lub mieszanki paliwowej w komorze spalania. W tym przypadku sprężanie gazów zapewnia ruch tłoka.

 Oleje silnikowe

Aby system działał dobrze, musi istnieć połączenie między współpracującymi częściami. minimalne wymagane odstępy. Jeśli ich wymiary zwiększają się z powodu zużycia części roboczych, prowadzi to do pogorszenia działania silnika i z czasem oraz całkowitej niemożności jego uruchomienia. Problem polega na tym, że nie osiąga się wymaganego ciśnienia zapłonu mieszanki paliwowej zmieszanej z powietrzem atmosferycznym.

Olej silnikowy pokrywa części silnika cienką warstwą, co spowalnia ich zużycie i zapobiega pojawianiu się zarysowań na metalowej powierzchni współpracujących elementów konstrukcyjnych. Jest to główna rola oleju w benzynowym mechanizmie napędowym kosiarki.

Zniszczenie węzłów spowodowane tarciem między częściami nie kończy się całkowicie, ale użycie materiałów wysokiej jakości znacznie spowalnia proces.

Oprócz zmniejszenia tarcia między oddziałującymi częściami silnika spalinowego, użycie oleju pozwala na:

 • zapewnić więcej wysokiej jakości chłodzenie jednostka napędowa podczas pracy, usprawniająca procesy wymiany ciepła między metalem a powietrzem atmosferycznym;
 • wykonywać pracę, wykorzystując silnik z maksymalną prędkością, co zwiększa wydajność pracy i prowadzi do zmniejszenia kosztów czasu;
 • chroń metalowy mechanizm napędowy przed korozją podczas zimowego przestoju urządzenia.

Oleje wysokiej jakości zmniejszają negatywne skutki wysokich temperatur na części silnika. Przekierowując ciepło, zwiększają czas pracy urządzenia przed przegrzaniem.

 Wlewanie oleju do kosiarki

Olej silnikowy jest specjalnym materiałem, który zapewnia bezproblemową pracę silnika spalinowego, a także innych systemów w kosiarce. Zaniedbanie jego jakości prowadzi do różnych awarii urządzenia.

Cechy silników dwusuwowych i czterosuwowych

Zgodnie z zasadą działania silnik dwusuwowy jest podobny do silnika czterosuwowego. Osobliwością jest to, że skok roboczy silnika dwusuwowego jest wykonywany w 2, a czterosuwowy - w 4 cyklach. Pod tym drugim rozumiem ruch tłoka w dół lub w górę. W tym przypadku dla 1 obrotu wału korbowego występują 2 cykle.Skok roboczy tłoka jest jego ruchem, podczas którego energia gazów pochodzących ze spalania paliwa jest przekształcana w użyteczną pracę silnika (jego obrót).

Strukturalnie, pod względem wydajności, modele silników dwusuwowych i czterosuwowych różnią się od siebie następującymi kryteriami.

 1. Silniki 2-suwowe mają wyższą moc właściwą i litrową (około 1,5 ÷ 1,8 razy).
   Silnik dwusuwowy

 2. Metoda smarowania.
 3. Silniki czterosuwowe charakteryzują się dużą mocą oszczędność paliwa (jego zużycie jest o około 20 ÷ 30% mniejsze), a ich spaliny zawierają mniej toksycznych substancji
 4. Metoda dostarczania paliwa zmieszanego z powietrzem atmosferycznym do cylindra i usuwania gazów spalinowych. W silnikach 4-suwowych do tego celu mechanizm dystrybucji gazu: w razie potrzeby otwiera zawór i zamyka je. W modelach 2-suwowych brakuje.
 5. Poziom hałasu podczas pracy: 4-drożne jednostki są cichsze.
   Cykl czterosuwowy
 6. Złożoność urządzenia: modele 2-suwowe są prostsze.
 7. Żywotność modeli silników czterosuwowych jest większa dzięki ulepszonemu systemowi smarowania, a także dlatego, że wał korbowy obraca się z mniejszą częstotliwością.
 8. Szybki zestaw prędkości maksymalnej: jednostki 2-suwowe przyspieszają szybciej.
 9. Dzięki prostocie okresowej konserwacji i naprawom łatwiej jest radzić sobie z silnikiem 2-suwowym. Ponadto silnik ten jest tańszy w cenie i waży mniej niż czterokrotny odpowiednik.

Gęstość mocy to stosunek mocy jednostki napędowej do jej masy. Pod litrową pojemnością rozumiem zależność między mocą a wielkością silnika (w litrach).

Brak jednostki dystrybucji gazu z zaworami sprawia, że ​​silniki dwusuwowe są łatwiejsze i prostsze z punktu widzenia urządzenia. Napełnianie cylindra mieszaniną paliwowo-powietrzną i oczyszczanie go z gazu następuje podczas rozszerzania i kurczenia się przez specjalne otwory: wlot (oczyszczanie) i wylot.

Różnice w silnikach w technikach smarowania

Zasadniczą kwestią jest różnica w sposobie smarowania dwusuwowych i czterosuwowych silników spalinowych: po pierwsze, tankowanie jest wymagane nie z czystą benzyną, ale z jej mieszaniną w odpowiedniej proporcji z olejem. W połączeniu z powietrzem krąży w zespole tłoka, smaruje ściany cylindrów, wał korbowy i łożyska korbowodu, jak również same tłoki. Gdy zapali się mieszanina paliwowa, olej, najmniejsze kropelki zawarte w jej składzie, również się pali. Produkty spalania są odprowadzane jako spaliny. W praktyce olej do kosiarki dwusuwowej miesza się z benzyną w określonych proporcjach.

 Mieszanie oleju i benzyny

Istnieją silniki 2-suwowe z oddzielnym przepływem tych składników mieszanki paliwowej, ale ta bardziej zaawansowana opcja nie jest instalowana na kosiarkach.

Kiedy silnik jest czterosuwowy, olej jest dostarczany oddzielniebez wstępnego mieszania z benzyną. Prawie smarowanie jest realizowane dzięki obecności rurociągów, pompy olejowej, zaworów, filtrów. Ten ostatni jest przeznaczony do czyszczenia oleju z małych cząstek metalu powstałych podczas zużycia części.

 Olej

Okazuje się, że w silnikach 2-suwowych olej pali się podczas pracy, aw silnikach 4-suwowych nie, pozostając przez długi czas w obiegu w układzie. Z tego powodu wymagania dotyczące właściwości wydajności różnią się. Olej silnikowy dwusuwowy powinien pozostawić po spaleniu minimalna możliwa ilość sadzy, a dla jednostek czterosuwowych konieczne jest, aby używany smar utrzymywał swoje początkowe właściwości fizykochemiczne przez długi czas.

Odpowiedni olej i benzyna do tankowania silnika 2-suwowego

Dwusuwowe silniki benzynowe są przeznaczone do pracy na mieszance paliwowej. Wymiana oleju w kosiarce nie jest wykonywana osobno - jest proporcjonalnie mieszana z benzyną.Jednocześnie w układzie silnikowym należy wlać tylko odpowiednio przygotowany skład paliwa.

Nie można wlać oleju zgodnie z zasadą „im wyższa cena, tym lepszy będzie mechanizm działania”. Rodzaje kompozycji olejowych odpowiednich dla 2-suwowych silników spalinowych są podzielone na następujące grupy według sposobu ich przygotowania:

 • półsyntetyczny;
 • syntetyczny;
 • mineralny.

Właściwości smarne materiału zależą od podstawy, jego zdolności do pozostania w stanie ciekłym, gdy temperatura spada, bez znaczącego zwiększenia lepkości. Skład smaru zawiera w przybliżeniu 5-15% różnych dodatków. Mają one zwiększyć praktyczną skuteczność zastosowanych środków. Dodatki pozwalają:

 • spowolnić przebieg korozji powierzchni metalowych związanych z reakcjami redoks;
 • zwiększyć opór cieplny części;
 • stabilizować wskaźnik lepkości substancji na tym samym poziomie, co zmiany temperatury w pewnym zakresie.

 Olej

Producenci kosiarek do trawy w instrukcji wskazują markę smaru, która jest najlepszą opcją dla obsługiwanego urządzenia. Jeśli uzyskanie go jest problematyczne, można zmienić olej na podobny skład przeznaczony dla 2-suwowych silników spalinowych. Z tym poziom lepkości musi koniecznie odpowiadać wartości zalecanej przez producenta produktu.

Benzyna jest głównym składnikiem objętościowym przygotowanej mieszanki paliwowej. Jego marka musi być zgodna z zalecaną kosiarką w instrukcji obsługi. Wielkości liczba oktanowa benzyna zależy od czasu jej spalania: im wyższa liczba, tym dłużej pali się paliwo.

Jeśli używasz benzyny wyższej jakości niż zalecana, wówczas silnik dwusuwowy spalania wewnętrznego ulegnie szybszej awarii.

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Aby uzyskać mieszankę paliwową, olej silnikowy miesza się z benzyną w pewnych proporcjach. Są podane w instrukcji obsługi. Zatem smary mineralne miesza się z benzyną w stosunku 1 do 35, a syntetyczne - 1 do 50.

Mieszaninę przygotowuje się w następujący sposób:

 • dokładna ilość benzyny jest wlewana do kanistra;
 • dodać za pomocą dozownika wymaganą objętość oleju;
 • zamknij pojemnik pokrywką;
 • wymieszać kompozycję, potrząsając płynem.

 Przygotowanie mieszanki paliwowej

Przygotowana mieszanka paliwowa jest po prostu nalewana. wewnątrz zbiornika gazuprzez zastosowanie konewki dla wygody.

Proporcje proporcjonalne między olejem a benzyną w składzie paliwa przedstawiono w poniższej tabeli. Umożliwi to szybkie określenie objętości mieszanych materiałów.

Przechowuj gotowaną mieszaninę benzyny i puszki oleju w zbiornikach polipropylenowych lub metalowych nie więcej niż dwa tygodnie. Aby zapisać skład w plastikowych butelkach nie może być. Wynika to z faktu, że benzyna reaguje z materiałem pojemnika, a powstałe produkty wpadają do mieszaniny roboczej. Z tego powodu podczas spalania kompozycji utworzy się więcej sadzy.

Napełnianie mieszanki paliwowej jest dozwolone tylko wtedy, gdy silnik jest prawie całkowicie schłodzony. Zbiornika do góry nie można wlewać w tym samym czasie: zostawić miejsce na rozszerzanie się temperatury paliwa.

Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego i osobistego, wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i wylaniem kompozycji roboczej ze źródeł ognia.

Wymiana oleju w silniku 4-suwowym

W kosiarce z silnikiem czterosuwowym benzyna musi być wlewana do zbiornika, a olej do specjalnego otworu w skrzyni korbowej. Instrukcja obsługi urządzenia producenta zawiera informacje o częstotliwości wymiany smaru.

Należy wziąć pod uwagę, że wydajność smaru po około 50 godzinach pracy urządzenia zmniejsza się. Jeśli konieczne jest koszenie małych obszarów, to w jednym sezonie jest mało prawdopodobne, aby kumulowało się wiele godzin pracy. W takim przypadku smar należy wymienić, gdy aparat jest zachowany przez okres jesienno-zimowy.

 Konserwacja kosiarki

Wymień olej silnikowy w następujący sposób:

 • około 15 minut uruchamiają silnik kosiarki na biegu jałowym, aby system się rozgrzał i dzięki temu płynność smaru wzrasta (spada lepkość);
 • odkręcić korek spustowy znajdujący się na skrzyni korbowej;
 • przechylić kosiarkę w kierunku odpływu, pojemność wstępnego trzymania w celu zebrania smaru (jak na zdjęciu poniżej);
 • po zakończeniu testów korek zostaje skręcony na miejsce;
 • kosiarka ustawiona na płaskim terenie;
 • otwórz górny otwór;
 • napełnij nowy olej odpowiedni dla silnika 4-suwowego, okresowo sprawdzając jego poziom za pomocą prętowego wskaźnika poziomu;
 • gdy środek smarny osiągnie wymagany znak, otwór do napełniania jest zamknięty, mocno przekręcając korek.

Objętość wylanego materiału wynosi zwykle 500-600 ml.

Do napełniania czterosuwowych silników spalinowych można stosować różne oleje klasy olejowej odpowiednie do ich właściwości eksploatacyjnych, na przykład 10W40, SAE-30. Dla większości modeli pasuje kompozycja smaru klasy SF i powyżej. Zaleca się wlewanie smaru odpornego na mróz na zimę.

 YUKO SEMISYNTHETIC 10W-40

Półsyntetyczny olej YUKO SEMISYNTHETIC 10W-40

Nie zaleca się opróżniania testu bezpośrednio na glebę, aby go nie zanieczyścić. Aby wybrać używany środek smarny, można również użyć różnych urządzeń. Jedna z możliwych opcji jest przedstawiona na zdjęciu poniżej.

Proces wymiany smaru w silniku kosiarki jest dość prosty. Wszystkie operacje zwykle trwają do 30 minut.

Należy pamiętać, że olej i benzyna do kosiarki z silnikiem czterosuwowym nie są mieszane, ale nalewane oddzielnie.

Najlepszym rozwiązaniem zarówno dla silników dwusuwowych, jak i czterosuwowych jest użycie benzyny i oleju, zalecane przez producentów. Instrukcje dotyczące odpowiednich znaków znajdują się w instrukcji obsługi kosiarki. Smar musi mieć lepkość nie mniejszą niż określona, ​​w przeciwnym razie po prostu nie będzie w stanie prawidłowo wykonywać swoich funkcji. Używana benzyna nie powinna być oznaczona marką wyżej niż zalecana przez producenta, ponieważ tłoki, zawór lub pierścienie mogą się wypalić. Wlewając paliwo lub smar, należy również przestrzegać ich objętości podanej w instrukcji. Zwłaszcza proporcje powinny być obserwowane podczas przygotowywania mieszanki olej-benzyna.

Komentarze: 0
Kontynuując temat:

Kamera wideo

Kino domowe

Centrum muzyczne